ISIKUANDMETE KAITSE EESKIRI

Käesoleva veebilehe (edaspidi tekstis „Veebileht“) haldaja on Bayer OÜ (edaspidi „me“ või „meie“). Lisainformatsiooni Veebilehe haldaja kohta leiate meie impressumis.

Isikuandmete töötlemine

Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas toimub teie isikuandmete töötlemine juhul, kui kasutate meie Veebilehte. Kui järgmistes jaotistes ei ole teisiti osutatud, tuleneb teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus asjaolust, et vastav töötlemine on vajalik teie taotletud Veebilehe funktsionaalsuse kättesaadavaks tegemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b)).

Meie Veebilehe kasutamine

Juurdepääs meie Veebilehele

Meie Veebilehe avamisel edastab teie veebilehitseja teatud teabe meie veebiserverile. Vastav edastus toimub tehnilistel põhjustel ja on vajalik, et võimaldada teile juurdepääs taotletud teabele. Teile Veebilehele juurdepääsu võimaldamiseks, kogutakse, salvestatakse ajutiselt ja kasutatakse järgmist teavet:

 • IP aadress
 • Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
 • Ajavööndi erinevus Greenwichi ajaga (GMT)
 • Taotluse sisu (konkreetne veebileht)
 • Juurdepääsu/HTTP olekukood
 • Edastatud andmete maht
 • Veebilehe juurdepääsu taotlus
 • Veebilehitseja, keeleseaded, veebilehitseja tarkvara ja operatsioonisüsteemi versioon

Eesmärgiga kaitsta meie õigustatud huvi, säilitame ülaltoodud teabe piiratud aja jooksul, et meil oleks võimalik algatada isikuandmete jälgimine meie serveritele tegeliku või katselise volitamata juurdepääsu korral (isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 punkt f).

Küpsiste seadistamine

Mis on küpsised?

Sellel Veebilehel kasutatakse nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse veebilehitseja vahendusel. Need salvestavad teatud teavet (näiteks teie eelistatud keele- või veebiseadistused), mida teie veebilehitseja (sõltuvalt küpsiste kehtivusajast) võib meile korduvalt edastada kui külastate meie Veebilehti.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Me eristame kahte küpsiste kategooriat: (1) funktsionaalsed küpsised, milleta väheneks meie Veebilehe funktsionaalsus, ja (2) valikulised küpsiseid, mida kasutatakse näiteks Veebilehtede analüüsimise ja turustamise eesmärkidel. Alltoodud tabelis on üksikasjalik kirjeldus meie poolt kasutatavatest valikulistest küpsistest:

Veebilehe analüüs Google'iga

Need küpsised lubavad meil analüüsida, kuidas te Veebilehte kasutate, määrates teie seadmele ainulaadse ja juhuslikult genereeritud ID-numbri, mille abil tunneme teie seadme ära teie järgmisel külastusel. Lisateavet Veebilehe analüüsi kohta Google'iga leiate asjakohasest jaotisest allpool.

Teie nõusoleku alusel

Kasutame valikulisi küpsiseid üksnes siis, kui oleme saanud teie eelneva nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Teie esmakordselt Veebilehe külastamisel kuvatakse Veebilehele bänner, mis küsib teie nõusolekut valikuliste küpsiste rakendamiseks. Kui te annate oma nõusoleku, paigaldame teie seadmesse küpsise ja bännerit ei kuvata uuesti kuniks küpsis on aktiivne. Pärast küpsise kehtivusaja lõppemist või küpsise kustutamist kuvatakse bännerit taas Veebilehe järgmise külastuse ajal, et küsida uuesti teie nõusolekut.

Kuidas vältida küpsiste paigaldamist?

Loomulikult saate kasutada meie Veebilehte küpsisteta. Võite oma veebilehitsejas igal ajal konfigureerida või täielikult deaktiveerita küpsiste rakendamise. See võib kaasa tuua Veebilehe piiratud funktsionaalsuse või mõjutada negatiivselt Veebilehe kasutusmugavust. Te võite igal ajal keelduda valikuliste küpsiste paigaldamisest kasutades ülaltoodud tabelis keeldumise funktsionaalsust.

Veebisaidi analüüs ja käitumuslik veebireklaam

Google Analytics

Kasutame Veebisaidil veebianalüüsi teenust Google Analytics, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google analüüsib meie nimel, kuidas te meie Veebisaiti kasutate. Sel eesmärgil kasutame muu hulgas küpsiseid, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud ülaltoodud tabelis. Teave, mida Google kogub, kui meie Veebisaiti külastate (näiteks suunav URL, teie poolt külastatavad lehed saidil, teie veebilehitseja tüüp, keeleseaded, teie operatsioonisüsteem ja ekraaniresolutsioon) edastatakse Google’i serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Tulemused tehakse meile kättesaadavaks anonüümsel kujul. Teie kasutusandmeid ei seostata selle protsessi käigus teie täieliku IP-aadressiga. Meie Veebisaidil on aktiveeritud Google’i pakutav IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon, mis kustutab teie IP-aadressi viimased 8 numbrit (tüüp IPv4) või viimased 80 bitti (tüüp IPv6). Lisaks Google’ga konkreetsete lepingute sõlmimisega tagame Google’i poolt USA-s töödeldavate andmete kaitse vajalikul tasemel.

Te võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku veebianalüüsi kasutamiseks, laadides alla ja paigaldades pakutud Google’i veebilehitseja pistikprogrammi või hallates oma nõusolekut ülaltoodud tabelis; viimasel juhul paigaldatakse loobumisküpsis. Mõlemad variandid takistavad veebianalüüsi rakendamist ainult seni, kuni kasutate veebilehitsejat, millele paigaldasite pistikprogrammi või kuni te ei kustuta loobumisküpsist.

Täiendavat teavet Google Analyticsi kohta leiate lehtedelt Google Analytics Terms of Use (Google Analyticsi kasutustingimused), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (Google Analyticsi privaatsuse ja andmekaitse juhised) ja Google Privaatsuseeskirjad.

Google’i käitumuslik veebireklaam

Kasutame Veebisaidil Google’i käitumusliku veebianalüüsi teenust, mida osutab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).

Google analüüsib, kuidas te Veebisaiti kasutate. Sellel eesmärgil kasutab Google küpsiseid, mis on üksikajalikumalt kirjeldatud ülaltoodud tabelis. Teave, mida Google kogub, kui te meie Veebisaiti külastate (näiteks suunav URL, teie poolt külastatavad lehed Veebisaidil, teie veebilehitseja tüüp, keeleseaded, teie operatsioonisüsteem ja ekraaniresolutsioon) edastatakse Google’i serverisse USA-s, kus seda säilitatakse ja analüüsitakse. Meie ja meie partner Google kasutame seda teavet oma reklaamide paremaks kohandamiseks vastavalt teie huvidele, sama reklaami kuvamise kordade arvu piiramiseks, reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks ja selleks, et paremini mõista külastajate käitumist pärast seda, kui nad on teatud kindlat reklaami näinud. Kui külastate mõnda muud nn Google’i Display-võrgustiku veebisaiti, saab meie veebisaidil kogutud teabe põhjal teile kuvada teie huvidele vastavaid hüpikaknaid.

Google’ga konkreetsete lepingute sõlmimisega tagame Google’i poolt USA-s töödeldavate andmete kaitse vajalikul tasemel. Te võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku teabe edastamiseks Google’i käitumuslike veebireklaamide jaoks, kas hallates oma nõusolekuid ülaltoodud tabelis, (sellisel juhul paigaldatakse loobumisküpsis) või laadides alla ja installides Google’i brauseri pistikprogrammi. Mõlemad variandid takistavad käitumusliku veebireklaami teenuste kasutamist ainult seni, kuni kasutate brauserit, millele paigaldasite pistikprogrammi või kuni te ei kustuta loobumisküpsist.

Google vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, mida ta kogub otse meie Veebisaidilt käitumuslike veebireklaamide jaoks. Kuna meil puudub kontroll kolmandate osapoolte kogutud ja töödeldud isikuandmete üle, ei saa me anda siduvat teavet nende poolt teie isikuandmete töötlemise ulatuse ja eesmärgi kohta. Seega, kui soovite teada, kuidas Google teie isikuandmeid töötleb ja kui kaua, tutvuge Google’i esitatud teabega isikuandmete kaitse põhimõtete kohta. Selle isikuandmete kaitse eeskirja koostamise ajal oli Google’i teave saadaval aadressil Google Data Protection Guidelines for Advertising (Google’i andmekaitse juhised reklaamimise jaoks).

 

Kontaktvormide kasutamine

Te saate meiega otse ühendust võtta, kasutades meie Veebilehel saadaolevaid kontaktvorme. Neid kasutades võite meile edastada järgmise teabe:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber)
 • Teate sisu

Kontaktvormis esitatud teavet töötleme ainult teie konkreetse töötlemise taotluse alusel. Me kustutame selle teabe niipea, kui seda pole enam vaja teie konkreetse taotluse töötlemiseks või jälgimiseks

Teave meditsiiniliste kõrvalmõjude ja kvaliteedialaste kaebuste kohta

See Veebileht pole ette nähtud või loodud selleks, et edastada teavet meditsiiniliste kõrvalmõjude, ravimõjude vähesuse, ravimivigade, halli turu toodete/võltsravimite, väära või ettenähtust erineva kasutuse, kvaliteedikaebuste ja/või muude Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti käsitlevate küsimuste kohta. Kui soovite teatada kõrvalmõjudest või esitada kvaliteedikaebuse, võtke palun ühendust tervishoiutöötajaga (nt perearst või apteeker), kohaliku tervishoiuametiga või kasutage meie Veebilehte, et teatada soovimatutest kõrvalmõjudest.

Kui te siiski teatate meile soovimatutest kõrvalmõjudest või muudest probleemidest, mis puudutavad Bayeri toodete ohutust või kvaliteeti, oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud teie päringuga tegelema ja selgituste saamiseks võime vajadusel teiega kontakteeruda. Seejärel võime vajadusel teavitada pädevaid tervishoiuasutusi teie poolt teatatud probleemidest. Ühtlasi võib meil vaja olla seda teavet edasi saata meie kontserni ettevõtetele ja koostööpartneritele, kui neil on samuti vaja oma pädevatele tervishoiuasutustele vastavatest probleemidest teatada.

Lisainfot isikuandmete kaitse ja kõrvaltoimetest teavitamise kohta leiate veebilehelt

Isikuandmete edastamine volitatud töötlemiseks

Teatud ulatuses kasutame teie isikuandmete töötlemiseks spetsialiseerunud teenusepakkujaid. Need teenusepakkujad valitakse hoolikalt ja me teostame nende suhtes regulaarset järelevalvet. Vastavalt asjakohastele andmetöötluslepingutele, töötlevad nad isikuandmeid üksnes järgides meie suuniseid ja juhiseid.

Isikuandmete töötlemine väljaspool ELi / EMP

Teie isikuandmeid töödeldakse osaliselt ka riikides, mis kuulu Euroopa Liitu („EL“) või Euroopa Majanduspiirkonda („EMP”) ja kus võib andmekaitse olla madalamal tasemel kui Euroopa riikides. Sellistel juhtudel tagame, et teie isikuandmed oleksid kaitstud piisaval tasemel, näiteks sõlmides oma lepingupartneritega erikokkuleppeid (koopia on saadaval nõudmisel) või palume teie selgesõnalise nõusoleku selliseks töötlemiseks.

Teie õigusi puudutav teave

Vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele on teil järgmised õigused:

 • Õigus teabele meie poolt salvestatud isikuandmete kohta;
 • Õigus nõuda teie isikuandmete parandamist, kustutamist või piiratud töötlemist;
 • Õigus vaidlustada töötlemist, mis tuleneb meie õigustatud huvist, avalikust huvist või profiilianalüüsist; seda tingimusel, et me ei suuda tõestada mõjuvate ja õigustatud põhjuste olemasolu, mis ületavad teie huve, õigusi ja vabadusi, või et selline töötlemine teostatakse õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • Õigus andmete ülekandmisele;
 • Õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele;
 • Teil on õigus igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta oma nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks, kogumiseks ja kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ülaltoodud jaotisi, milles kirjeldatakse isikuandmete töötlemist teie nõusoleku alusel.

Kui soovite oma õigusi rakendada, palun saatke taotlus allpool viidatud kontaktandmetele.

Kontaktandmed

Kui teil tekib mistahes küsimusi seoses andmekaitsega, kirjutage meile e-kiri aadressil andmekaitse@bayer.com või võtke ühendust meie ettevõtte andmekaitseametnikuga aadressil:

Bayer OÜ Lõõtsa 12,
Tallinn 11415, Estonia

Isikuandmete kaitse eeskirja muutmine

Me võime oma isikuandmete kaitse eeskirja perioodiliselt uuendada. Meie isikuandmete kaitse eeskirja uuendused avaldatakse meie Veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad Veebilehel avaldamise hetkest, seega soovitame teil saiti regulaarselt külastada, et olla võimalikest uuendustest teadlik.

Viimati uuendatud: 2020 09 09